Paketid

Pakett BLUE A kestusega 2 kuud

  1. samm: diagnostika.  Intervjuud võtmeisikutega, äriprotsessi analüüs, probleemide ja võimaluste kaardistamine.
  2. samm: ideede ja lahenduste pakkumine, vajalike kompetentside kaasamine
  3. samm: tegevusplaanide koostamine ja teostuse algus

Kahe spetsialisti töö 30 tunni ulatuses.

Pakett BLUE B kestusega 4 kuud

1. samm: diagnostika. Intervjuud võtmeisikutega, äriprotsessi analüüs, probleemide ja võimaluste kaardistamine.

2. samm: ideede ja lahenduste pakkumine, vajalike kompetentside kaasamine

3. samm: tegevusplaanide koostamine ja teostuse algus

4. samm: KPI seadmine, muutuste monitoorimine, analüüsi ja parendamise protsess, kirjalik raport.

Nelja spetsialisti töö 60 tunni ulatuses

Pakett BLUE C

Blue C on püsipartnerlus. Läbirääkimiste käigus lepitakse kokku tööde maht ning hind põhi- ja laiendatud teenuste vallas. 

Personalijuhtimise pakett

Headhunting, personalijuhtimine (ametikohtade analüüs ja hindamine, personali planeerimine, tööandja bränding, HR protsesside väljatöötamine, personali motivatsioon), personalihaldus (töötajate registreerimise ja töösuhetega seotud dokumentide koostamine ja haldamine: töölepingud, ametijuhendid, töökorralduse reeglid jne). 

Motivatsiooniplaani pakett

Aitame personalijuhil välja töötada motivatsiooniplaani töötajate aastaringseks motiveerimiseks läbi ürituste mis oleks kooskõlas firma brändi väärtuste ja kommunikatsiooni põhimõtetega. 

Soovid täpsemalt teada?

Võta meiega julgelt ühendust!

Aadress

Kasvuagentuur Blue Fire 

Olevimägi 16, Tallinn

Kontakt

Kontaktisik Olavi Andla 5107 010

info@bluefire.ee