BLUE FIRE

 

 

Kasvuagentuur Blue Fire on strateegiline äripartner, kes pakub firmajuhtidele alternatiivseid ärikasvu lahendusi. Oleme ärikasvu one stop shop meeskond ja me aitame juhtidel ettevõtte väärtust kasvatada. Pakume juhtidele eri spetsialistide tuge outsourcing ja second opinion põhimõttel, sest väljast vaadatuna on asjad lihtsamad ja selgemad.

Alternatiivsed ärikasvu lahendused

DIAGNOSTIKA

Aitame kaardistada hetkeolukorra, välja töötada eesmärgid, tegevuskava ja mõõdikud firma kasvuks.

STRATEEGIA

Organisatsiooni arengu-, turundus-, müügi- ja motivatsiooniplaanide tugi. Me toetame ja nõustame firma juhtkonda plaanide väljatöötamisel ja elluviimisel. 

PERSONAL

Personaliprotsesside loomine ja arendamine, sihtotsing, personali hindamine, töötajate motivatsiooni ja koostöö arendamine.

BRÄNDING

Juhi ja firma maine kujundamine, hoidmine ja bränding. Välis- ja sisekommunikatsioon, PR.

SÜNDMUSED

Süsteemne meeskonna ergutus ja motivatsiooni kasvatavad sündmused. Kliendi-sündmused.

FINANTS

Süstemaatilise väärtusloome mõtteviisi juurutamine, maksimeerides investeeritud kapitali tootlikkust. Rahataotlused ja rahatusallikate leidmine (laenud, omakapital, toetused).

Laiendatud teenused

MÜÜK

Strateegiad, müügimeeskonna ülesehitamine, ärimudeli arendus.

EKSPORDI PROMO

Messid, roadshowd, otseturundus, andmebaasid, FAM reisid.

DIGITALISEERIMINE

Vajaduste kaardistamine ja lahenduste pakkumine.

JÄTKUSUUTLIKKUS

Organisatsiooni tegevuse keskkonnahoiuga kooskõlla viimine. 

Kuidas me töötame?

Diagnostika

Alustame alati diagnostikaga ning pakume juhile tuge kõrvaltvaatajana. Juht on tihtipeale üksi ning vajab väljastpoolt abi mõistmaks, mis tegelikult toimub. Vaatame üle mured ja rõõmud, selgitame koos välja vajadused. Seejärel määrame spetsid, kes käised üles käärivad ning koos juhiga tegutsema asuvad. 

Mõõdikud

Väärtuse kasv on tagajärg. Kasv eeldab strateegiat ehk valikuid ning teostust. Valikuid tuleb analüüside läbi nende mõju ettevõtte väärtuse kasvule. Investeeritud kapitali tootlust tuleb vaadata koos tulude ja kasumlikkuse kasvuga. Aitame valida sobivad mõõdikud ja tööriistad ning koostöös juhtkonnaga keskendume organisatsioonis väärtuse kasvule suurendamisele suunatud mõtteviisi juurutamisele.

Meie missioon on aidata tõsta Eesti SKP-d

Outsourcing on mõnikord odavam ja efektiivsem kui hoida palgal täiskohaga töötajaid

Blue Fire

Aadress

Kasvuagentuur Blue Fire

Olevimägi 16, Tallinn, 10123

Kontakt

Olavi Andla 5107 010

info@bluefire.ee