BLUE FIRE

 

 

Promotsiooni- ja motivatsiooniagentuur Blue Fire toob firmatöötajatele sära silmi ja aitab leida uusi töötajaid, muudab firmad ja firmade asukohad töötajate jaoks atraktiivsemaks ning toob uut energiat firma igapäeva tegemistesse. Oleme eelkõige personalijuhi ja firmajuhi väljast sisse ostetavad spetsialistid personali küsimustes.

TEENUSED

MOTIVATSIOON

Töötajate ergutusprogrammid, firmaüritused, motivatsiooniplaani loomine.

PROMOTSIOON

Videode ja reklaamide tegemine, reklaammaterjalide valmistamine, lihtsamad kampaaniad, sotsiaalmeedia haldamine.

HEADHUNTING

Töökuulutuste reklaam, tööintervjuude läbiviimine, töötaja otsingu strateegia.

TÖÖANDJA BRÄNDING

Sümbioos PR, üritusturunduse ja promotsiooni vahel, et tekitada töötajate, partnerite ja klientide silmis hea tööandja kuvand ning kasvatada firma korporatiivset kultuuri.

KOHATURUNDUS

Maal asuvate firmade asukohtade atraktiivsuse tõstmine, et rohkem inimesi asuks sinna elama ning töötama.

ÄRIKINGITUSED

Eksklusiivsed ja personaalsed kingitused staazikatele firmatöötajatele, parimatele töötajatele või nädalategijatele.

Laiendatud teenused

MÜÜK

 

Strateegiad, müügimeeskonna ülesehitamine, ärimudeli arendus.

EKSPORDI PROMOTSIOON

Messid, roadshowd, otseturundus, andmebaasid, FAM reisid.

DIGITALISEERIMINE

 

Vajaduste kaardistamine ja lahenduste pakkumine.

JÄTKUSUUTLIKKUS

 

Organisatsiooni tegevuse keskkonnahoiuga kooskõlla viimine. 

Kuidas me töötame?

Diagnostika

Alustame alati kaardistamisega ning pakume (personali)juhile tuge just kõrvaltvaatajana. Vaatame üle probleemid ja võimalused personali teemadel ning seejärel teeme plaani, pakkumise, eelarve ja nende kinnitamisel asume tegudele. Pärast 1 etappi võtame asjad kokku ja vaatame edasi järgmisi etappe, et liikuda spiraali mööda. Üleöö ei muutu midagi ja iga pisike samm on kindla eesmärgi suunas tehtud.

Mõõdikud

Personalitöös on ka mõõdikud: kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringud, küsitlused, intervjuud, emotsioonid jne, selleks et luua veelgi paremat korporatiivset kultuuri, tööandja brändingut, töötajate motivtsiooni jne

Missioon: tuua töötajate silmi sära ja juhtide suule naeratus.

Outsourcing on mõnikord odavam ja efektiivsem kui hoida palgal täiskohaga töötajaid

Blue Fire

Aadress

Kasvuagentuur Blue Fire

Tallinn

Bensiini 5

Kontakt

Olavi Andla 5107 010

info@bluefire.ee